The history and founding of FAR-SIGHT GROUP

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้ง กลุ่มบริษัท ฟาร์ไซท์ จำกัด

1973 – Established the company on Klong Toei to operate the wire harnesses and power cord for electrical appliances.

1983 –  Relocation the factory to Bang Ka Pi and started to produce electric wire for use in their own particular business.

1990 –  Relocation the factory to Samutprakarn province that is the current location.

1994 – The Company has been certified by the ISO9002 and UL and VDE standards, which marks the company’s first to be certified in Thailand.

1995 – The Company has production of policy is a special cable LSZH (Low Smoke, Halogen Free) and wiring type is flame retardant and have ideas to expand production to power new types of cables, fire resistant, rubber cable, bus bar and copper folds paper for transformer.

2004  – Company policy prohibited controlled substances (RoHS) system.

2005 – The company has several businesses combined. For ease of administration and management. The company was founded Cable Plus Co,.Ltd. to focus on the production and capacity of electrical cables production. To strive for international

2008 – To support the growth of the electricity industry. The company was founded Cable Connectors Co,.Ltd. to focus on the production and capacity of the plugs cord and wire harnesses.

 2012 – The Company has been certified by the ISO9002 management standards all three companies.

2013 – The Company has been certified by the ISO14001 environmental management standards in all three companies.


พ.ศ. 2516 – เริ่มดำเนินธุรกิจผลิตชุดสายไฟ และข้อต่อสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

พ.ศ. 2526 – ย้ายโรงงานการผลิตจากคลองเตยไปที่เขตบางกะปิ และเริ่มทำการผลิตสายไฟเพื่อใช้ในธุรกิจเฉพาะอย่างของตัวเอง

พ.ศ. 2533 – ย้ายฐานการผลิตมาที่ ต.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน

พ.ศ. 2537  – ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงาน ISO9002 และขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ UL และ VDE ซึ่งนับเป็นบริษัทแรกๆของไทยที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย

พ.ศ. 2538 – บริษัทฯมีนโยบายผลิตสายไฟฟ้ามาตรฐานพิเศษคือสาย LSZH (Low Smoke, Halogen Free) และสายไฟประเภทไม่ลามไฟ (Flame Retardant) และมีแนวคิดในการขยายการผลิตไปสู่สายไฟประเภทใหม่ เช่น สายทนไฟ (Fire Resistant) สายไฟยาง (Rubber Cable) บัสบาร์ และทองแดงพันกระดาษสำหรับหม้อแปลง

พ.ศ. 2547 – บริษัทฯมีนโยบายควบคุมสารต้องห้าม (RoHS) ทั้งระบบ

พ.ศ. 2548 – เนื่องจากบริษัทฯมีธุรกิจรวมกันอยู่หลายอย่าง เพื่อความสะดวกในการบริหารและจัดการ

ทางบริษัทฯจึงได้ก่อตั้ง บริษัท เคเบิ้ลส์ พลัส จำกัด เพื่อมุ่งเน้นการผลิตสายไฟและพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อมุ่งสู่ระดับนานาชาติ

พ.ศ. 2551 – เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ทางบริษัทฯจึงได้ก่อตั้ง บริษัท เคเบิ้ล คอนเนคเตอรส์ จำกัด เพื่อมุ่งเน้นการผลิตปลั๊กไฟและสายไฟชุด

พ.ศ. 2555 – ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ISO 9002 ครบทั้งสามบริษัทฯ

พ.ศ. 2556 – ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ครบทั้งสามบริษัท


บริษัทในเครือ

บริษัท ฟ้าใส สหกิจ จำกัด

ดำเนินการเป็นผู้ควบคุมระบบการบริหารจัดการของบริษัทในเครือ และทำธุรกิจซื้อมา-ขายไป รวมทั้งนำเข้าส่งออกสินค้า


บริษัท เคเบิ้ล คอนเนคเตอร์ จำกัด

เป็นผู้ผลิต ชุดสายไฟ ปลั๊กไฟ และขั้วต่อไฟฟ้า โดยเป้าหมายบริษัทจะให้บริการสินค้าประเภทการเชื่อมต่อ โดยเสมือนเป็นข้อต่อ ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ไหลผ่านได้อย่างสมบูรณ์ โดยกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย จะเป็นลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, ผู้ผลิตเครื่องจักร และผู้ผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์เป็นต้น


บริษัท เคเบิ้ลส์ พลัส จำกัด

เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า โดยมีบางส่วนที่ผลิตเพื่อส่งต่อให้บริษัทที่ผลิตสินค้าต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งผลิตเพื่อส่งออกขายยังต่างประเทศ โดยเป้าหมายของบริษัทจะเป็นเสมือนเส้นเลือดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการนำส่งพลังงานและสัญญาณต่างๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่ซื้อสายไฟ เพื่อประกอบเอง เช่น ตู้คอนโทรล, ผู้ผลิตชุดสายไฟหรือปลั๊ก หรือ กลุ่มผู้ผลิตโคมไฟ เป็นต้น

บริษัท เอ็มที พลาสแมท จำกัด

ดำเนินธุรกิจโรงงานผสมผลิตและจัดจำหน่าย เม็ดพลาสติกเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เป็นประเภทโรงงานผลิต สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายวงจร สายคอมพิวเตอร์ สายสื่อสารอื่นๆ (Wire & Cable) และอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วไป