FARSIGHT GROUP

     เป็นผู้ผลิต ชุดสายไฟ ปลั๊กไฟ และขั้วต่อไฟฟ้า โดยเป้าหมายบริษัทจะให้บริการสินค้าประเภทการเชื่อมต่อ โดยเสมือนเป็นข้อต่อ ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ไหลผ่านได้อย่างสมบูรณ์ โดยกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย จะเป็นลูกค้าผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, ผู้ผลิตเครื่องจักร และผู้ผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์เป็นต้น

     เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า โดยมีบางส่วนที่ผลิตเพื่อส่งต่อให้บริษัทที่ผลิตสินค้าต่อเนื่อง และส่วนหนึ่งผลิตเพื่อส่งออกขายยังต่างประเทศ โดยเป้าหมายของบริษัทจะเป็นเสมือนเส้นเลือดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการนำส่งพลังงานและสัญญาณต่างๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าที่ซื้อสายไฟ เพื่อประกอบเอง เช่น ตู้คอนโทรล, ผู้ผลิตชุดสายไฟหรือปลั๊ก หรือ กลุ่มผู้ผลิตโคมไฟ เป็นต้น

   ดำเนินธุรกิจโรงงานผสมผลิตและจัดจำหน่าย เม็ดพลาสติกเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท เป็นประเภทโรงงานผลิต สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายวงจร สายคอมพิวเตอร์ สายสื่อสารอื่นๆ (Wire & Cable) และอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วไป