ร่วมบริจาคหน้ากากทางการแพทย์ ให้กับทาง รพ.ท้องถิ่น 72 แห่งทั่วประเทศ

Medical N95 จำนวน 1,000 ชิ้น

Surgical Mask จำนวน 2,050 ชิ้น

หน้ากากป้องกัน จำนวน 300 ชิ้น

      เนื่องด้วยเกิดการติดเชื้อ โรคไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก และสถานการณ์ในประเทศไทย ยังไม่ดีขึ้นทาง รพ.หลายๆแห่งยังขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ คุณหมอและเจ้าหน้าที่พยาบาลเป็นจำนวนมากทั้งนี้ทาง กลุ่มบริษัท ฟ้าใส สหกิจ กรุป จำกัด จึงได้จัดหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากาก N95 เพื่อร่วมบริจาคให้กับ รพ.ท้องถิ่น 72 แห่งเพื่อบรรเทาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันได้บ้าง ถึงจำนวนจะไม่มากเท่าไร แต่เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยกระจายความช่วยเหลือให้กับทีมแพทย์ได้บ้าง

72 โรงพยาบาลท้องถิ่น

โรงพยาบาล ชะอำ

โรงพยาบาล ท่ายาง

โรงพยาบาล บ้านแหลม

โรงพยาบาล กิ่งแก้ว​ มิ่งขวัญ

โรงพยาบาล เกาะลันตา

โรงพยาบาล เขาพนม

โรงพยาบาล เหนือคลอง

โรงพยาบาล คำม่วง

โรงพยาบาล บ่อทอง

โรงพยาบาล ปากน้ำชุมพร

โรงพยาบาล สวี

โรงพยาบาล รัษฎา

โรงพยาบาล วังวิเศษ

โรงพยาบาล เกาะช้าง

โรงพยาบาล บ่อไร่

โรงพยาบาล จุฬาภรณ์

โรงพยาบาล วันเตาเฟ็ก

โรงพยาบาล ท้ายเหมืองชัยพัฒน์

โรงพยาบาล ทับปุด

โรงพยาบาล กงหรา

โรงพยาบาล โพทะเล

โรงพยาบาล วชิรบารมี

โรงพยาบาล บางระกำ

โรงพยาบาล พรหมพิราม


โรงพยาบาล วังทอง

โรงพยาบาล วัดโบสถ์

โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชนครไทย

โรงพยาบาล ฉลอง

โรงพยาบาล ดีบุก

โรงพยาบาล ป่าตอง

โรงพยาบาล โพธิ์ศรีสุวรรณ

โรงพยาบาล ไพรบึง

โรงพยาบาล โนนคูณ

โรงพยาบาล เมืองจันทร์

โรงพยาบาล ประชารักษ์เวชการ

โรงพยาบาล ปรางค์กู่

โรงพยาบาล ภูสิงห์

โรงพยาบาล ยางชุมน้อย

โรงพยาบาล วังหิน

โรงพยาบาล ห้วยทับทัน

โรงพยาบาล นิคมน้ำอูน

โรงพยาบาล โคกศรีสุพรรณ

โรงพยาบาล เต่างอย

โรงพยาบาล โพนนาแก้ว

โรงพยาบาล กุดบาก

โรงพยาบาล คำตากล้า

โรงพยาบาล พังโคน

โรงพยาบาล วาริชภูมิ


โรงพยาบาล ส่องดาว

โรงพยาบาล เจริญศิลป์

โรงพยาบาล คลองหอยโข่ง

โรงพยาบาล นาหม่อม

โรงพยาบาล รัตภูมิ

โรงพยาบาล สทิงพระ

โรงพยาบาล สะบ้าย้อย

โรงพยาบาล ควนโดน

โรงพยาบาล ควนกาหลง

โรงพยาบาล ท่าแพ

โรงพยาบาล บางเสาธง

โรงพยาบาล ไชยา

โรงพยาบาล ดอนสัก

โรงพยาบาล พระแสง​

โรงพยาบาล โนนสัง

โรงพยาบาล น้ำปาด

โรงพยาบาล บ้านโคก

โรงพยาบาล นาตาล

โรงพยาบาล บุณฑริก​

โรงพยาบาล กุดจับ

โรงพยาบาล พิบูลย์รักษ์

โรงพยาบาล หนองหาน

โรงพยาบาล ห้วยเกิ้ง

โรงพยาบาล น้ำโสม

#เราจะผ่านพ้นวกฤตไปด้วยกัน