หลักเกณฑ์การรับสมัครพนักงานเบื้องต้น

ติดต่อสมัครงาน และส่งข้อมูลได้ที่นี่

 • mook_mookdarin@hotmail.com
 • ติดต่อฝ่ายบุคคล :: 02-385 2127-31 ต่อ 214

หัวหน้างาน

วางแผน, Production, วิศวกรรม, ซ่อมบำรุง, QA/QC


 • ไม่จำกัดเพศ (ยกเว้น วิศวกรรม และซ่อมบำรุง เป็นเพศชาย)
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป (ตามสาขาวิชาที่ตรงกับตำแหน่ง)
 • สามารถใช้โปรแกรม
  Microsoft Word | Excel | Power Point
 • ตำแหน่งวิศวกรรมสามารถใช้โปรแกรมสำหรับเขียนแบบ
  AutoCAD | Soild Work
 • มีความกระตือรือร้น ใส่ใจงานที่ทำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแก้ไขปัญหาได้
 • มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 1 ปี จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานทั่วไป

ฝ่ายผลิต

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น ใส่ใจในงานที่ทำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน